آگهی استخدام گوینده در موسسه فرهنگی

استخدام گوینده در موسسه فرهنگی

1398-09-25

استخدام گوینده در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد خوش صدا -منظم- علاقمند و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام گوینده در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد خوش صدا -منظم- علاقمند و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی