آگهی استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی

استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی

1398-09-25

استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و آموزش های تخصصی برای افراد خوش برخورد و فعال

استخدام کارآموز عکاسی در مجموعه فرهنگی با محیط کاری فعال و آموزش های تخصصی برای افراد خوش برخورد و فعال

تهران شمس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی