آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-09-25

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد خوش برخورد - فعال و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد خوش برخورد - فعال و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی