آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-09-25

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد با سلیقه - فعال - خوش بیان و آشنا به دیزاین طرح ها

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد با سلیقه - فعال - خوش بیان و آشنا به دیزاین طرح ها

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی