آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر

1398-09-24

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر به صورت دورکاری. افراد با تجربه و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر به صورت دورکاری. افراد با تجربه و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران مولوی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی