آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-09-24

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز.برای همکارای خوش بیان -آشنا به ادیت عکس ها و افزایش مخاطب

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز.برای همکارای خوش بیان -آشنا به ادیت عکس ها و افزایش مخاطب

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی