آگهی استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس

1398-09-24

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس با محیطی دوستانه و درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس با محیطی دوستانه و درآمد خوب

تهران آرارات

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی