آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-09-24

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری مناسب برای علاقمندان دارای روابط عمومی بالا

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری مناسب برای علاقمندان دارای روابط عمومی بالا

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی