آگهی استخدام کارشناس فروش تلفنی

استخدام کارشناس فروش تلفنی

1398-09-24

استخدام تعدادی کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت با درآمد خوب

استخدام تعدادی کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت با درآمد خوب

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی