آگهی استخدام ناخنکار حرفه ای در سالن آرایشی

استخدام ناخنکار حرفه ای در سالن آرایشی

1397-08-27

استخدام ناخنکار حرفه ای در سالن آرایشی .مسلط به مانیکور و پدیکور.(درصدی یا اجاره)

استخدام ناخنکار حرفه ای در سالن آرایشی .مسلط به مانیکور و پدیکور.(درصدی یا اجاره)

تهران دردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی