آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-09-24

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به خدمات رایانه ای

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به خدمات رایانه ای

قم توحید

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی