آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-09-24

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد با تجربه - آشنا به امور فنی و دارای تحصیلات مرتبط

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد با تجربه - آشنا به امور فنی و دارای تحصیلات مرتبط

قم بلوار امین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی