آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر در زمینه سلامت

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر در زمینه سلامت

1398-09-24

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت‌ معتبر در زمینه سلامت با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت‌ معتبر در زمینه سلامت با درآمدی رضایت بخش

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی