آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-09-24

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به امور تخصصی سایت و اپ ها در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به امور تخصصی سایت و اپ ها در ارتباط باشند

قم دور شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی