آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-09-24

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر با محیط کاری حرفه ای برای افراد با سابقه - آشنا به امور گرافیکی و بهینه سازی متون

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر با محیط کاری حرفه ای برای افراد با سابقه - آشنا به امور گرافیکی و بهینه سازی متون

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی