آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-09-24

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد خوش بیان و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد خوش بیان و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی