آگهی استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

1398-09-24

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر. مناسب افراد خوش برخورد - با تجربه و آشنا به امور جذب مخاطب

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر. مناسب افراد خوش برخورد - با تجربه و آشنا به امور جذب مخاطب

تنکمان شکوفه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی