آگهی استخدام نقاش در موسسه فرهنگی

استخدام نقاش در موسسه فرهنگی

1398-09-23

استخدام نقاش در موسسه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق - با تجربه و آشنا به دیزاین انواع طرح ها تماس بگیرند

استخدام نقاش در موسسه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق - با تجربه و آشنا به دیزاین انواع طرح ها تماس بگیرند

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی