آگهی استخدام کارشناس فروش جهت همکاری در شرکت کارتن سازی

استخدام کارشناس فروش جهت همکاری در شرکت کارتن سازی

1398-09-23

استخدام تعدادی کارشناس فروش جهت همکاری در شرکت کارتن سازی با درآمدی رضایت بخش و مزایا

استخدام تعدادی کارشناس فروش جهت همکاری در شرکت کارتن سازی با درآمدی رضایت بخش و مزایا

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی