آگهی استخدام راننده کمپرسی

استخدام راننده کمپرسی

1398-09-23

استخدام یک نفر راننده کمپرسی مجرب جهت همکاری با درآمد بالا

استخدام یک نفر راننده کمپرسی مجرب جهت همکاری با درآمد بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی