آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-09-23

استخدام گرافیست در شرکت معتبر به صورت حضوری. افراد فعال - آشنا به دیزاین و دارای روابط عمومی بالا در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت معتبر به صورت حضوری. افراد فعال - آشنا به دیزاین و دارای روابط عمومی بالا در ارتباط باشند

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی