آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-09-22

استخدام تدوینگر در موسسه هنری به صورت نیمه وقت. افراد آشنا به امور گرافیکی و دارای تجربه کاری مرتبط در ارتباط باشند

استخدام تدوینگر در موسسه هنری به صورت نیمه وقت. افراد آشنا به امور گرافیکی و دارای تجربه کاری مرتبط در ارتباط باشند

تهران جمالزاده

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی