آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

1398-09-22

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد با تجربه و آشنا به ساخت انواع بازی ها در ارتباط باشند

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد با تجربه و آشنا به ساخت انواع بازی ها در ارتباط باشند

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی