آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-09-22

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور فنی

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور فنی

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی