آگهی استخدام دانشجو یا لیسانس مهندسی پزشکی

استخدام دانشجو یا لیسانس مهندسی پزشکی

1397-07-18

به یک نفر دانشجو یا لیسانس مهندسی پزشکی جهت بازاریابی و معرفی دستگاه دندانپزشکی درمطبها باپورسانت خوب نیازمندیم.

به یک نفر دانشجو یا لیسانس مهندسی پزشکی جهت بازاریابی و معرفی دستگاه دندانپزشکی درمطبها باپورسانت خوب نیازمندیم.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی