آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز

استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز

1398-09-20

استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز جهت رشد مجموعه خود.برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و آشنا به امور فنی

استخدام کارشناس رایانه در شرکت مجاز جهت رشد مجموعه خود.برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط و آشنا به امور فنی

تهران دولت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی