آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-09-20

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به امور تبلیغاتی و دیزاین انواع طرح ها در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به امور تبلیغاتی و دیزاین انواع طرح ها در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی