آگهی استخدام گوینده در مجموعه هنری

استخدام گوینده در مجموعه هنری

1398-09-20

استخدام گوینده در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان - دارای صدای رسا و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام گوینده در مجموعه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان - دارای صدای رسا و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی