آگهی استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی

1398-09-20

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب و درآمد مناسب برای افراد خلاق - منظم و دارای سابقه کاری مرتبط

استخدام طراح پوشاک در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب و درآمد مناسب برای افراد خلاق - منظم و دارای سابقه کاری مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی