آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-09-20

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود. شرایط کاری خوب برای افراد منظم - خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی دیزاین

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت رشد گروه خود. شرایط کاری خوب برای افراد منظم - خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی دیزاین

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی