آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-09-20

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد جوان - خوش بیان و دارای تجربه فعالیت در این زمینه

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. مناسب افراد جوان - خوش بیان و دارای تجربه فعالیت در این زمینه

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی