آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-09-20

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود.مناسب افراد خوش بیان و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت تکمیل گروه خود.مناسب افراد خوش بیان و آشنا به امور شبکه های اجتماعی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی