آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-09-19

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به برنامه های تخصصی و امور سایت های در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به برنامه های تخصصی و امور سایت های در ارتباط باشند

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی