آگهی استخدام بازاریاب خانم و آقا جهت فعالیت در زمینه غذا

استخدام بازاریاب خانم و آقا جهت فعالیت در زمینه غذا

1398-09-16

استخدام تعدادی بازاریاب خانم و آقا جهت فعالیت در زمینه غذا با درآمدی مکفی

استخدام تعدادی بازاریاب خانم و آقا جهت فعالیت در زمینه غذا با درآمدی مکفی

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی