آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-09-16

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به برنامه های تخصصی و دارای تجربه کاری تماس بگیرند

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به برنامه های تخصصی و دارای تجربه کاری تماس بگیرند

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی