آگهی استخدام خواننده در موسسه هنری

استخدام خواننده در موسسه هنری

1398-09-16

استخدام خواننده در موسسه هنری جهت تکمیل مجموعه خود. موقعیت کاری خوب برای افراد خلاق - خوش صدا و علاقمند به کار

استخدام خواننده در موسسه هنری جهت تکمیل مجموعه خود. موقعیت کاری خوب برای افراد خلاق - خوش صدا و علاقمند به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی