آگهی استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در مجموعه پخش ورق های صنعتی

استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در مجموعه پخش ورق های صنعتی

1398-09-16

استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در مجموعه پخش ورق های صنعتی با درآمدی رضایت بخش

استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم جهت همکاری در مجموعه پخش ورق های صنعتی با درآمدی رضایت بخش

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی