آگهی استخدام پیک موتوری جهت همکاری در رستوران

استخدام پیک موتوری جهت همکاری در رستوران

1398-09-16

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در رستوران با درآمد مکفی و مزایا

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت همکاری در رستوران با درآمد مکفی و مزایا

مشهد قاسم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی