آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت مسافرتی

استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت مسافرتی

1398-09-16

استخدام یک نفر منشی خانم جهت کار در شرکت مسافرتی با درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت کار در شرکت مسافرتی با درآمد خوب

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی