آگهی استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی

1398-09-16

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی با درآمدی رضایت بخش

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی