آگهی استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در یک شرکت خصوصی پخش لوازم تولد و قنادی

استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در یک شرکت خصوصی پخش لوازم تولد و قنادی

1398-09-14

استخدام یک نفر حسابدار خانم جهت همکاری در یک شرکت خصوصی پخش لوازم تولد و قنادی با درآمد خوب و مزایا

استخدام یک نفر حسابدار خانم جهت همکاری در یک شرکت خصوصی پخش لوازم تولد و قنادی با درآمد خوب و مزایا

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی