آگهی استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در زمینه مواد غذایی

استخدام بازاریاب خانم جهت همکاری در زمینه مواد غذایی

1398-09-14

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت همکاری در زمینه پخش مواد غذایی با درآمد بالا

استخدام تعدادی بازاریاب خانم جهت همکاری در زمینه پخش مواد غذایی با درآمد بالا

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی