آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-09-13

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد خوش بیان و آشنا به خدمات رایانه ای تماس بگیرند

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد خوش بیان و آشنا به خدمات رایانه ای تماس بگیرند

شیراز پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی