آگهی استخدام ناخن کار با تجربه در آرایشگاه

استخدام ناخن کار با تجربه در آرایشگاه

1397-08-27

استخدام ناخن کار با تجربه و با مشتری در آرایشگاه.(نیاز به ضمانت و صفته)

استخدام ناخن کار با تجربه و با مشتری در آرایشگاه.(نیاز به ضمانت و صفته)

اهواز بلوار گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی