آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

1398-09-13

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به امور آموزشی و دارای فن بیان بالا در ارتباط باشند

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به امور آموزشی و دارای فن بیان بالا در ارتباط باشند

تهران شهرک آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی