آگهی استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی

1398-09-13

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب و آموزش های کامل برای افراد خلاق و آشنا به ادیت عکس ها

استخدام کارآموز تدوین در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب و آموزش های کامل برای افراد خلاق و آشنا به ادیت عکس ها

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی