آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-09-12

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور گرافیکی - کار با دوربین و فضای مجازی

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور گرافیکی - کار با دوربین و فضای مجازی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی