آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-09-12

استخدام تدوینگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به ساخت ویدیو و برنامه های تخصصی مرتبط در ارتباط باشند

استخدام تدوینگر در موسسه هنری جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به ساخت ویدیو و برنامه های تخصصی مرتبط در ارتباط باشند

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی