آگهی استخدام بند کار در سالن زیبایی

استخدام بند کار در سالن زیبایی

1397-08-21

استخدام بند کار در سالن زیبایی(آماده همکاری در کارهای نظافتی در سالن)

استخدام بند کار در سالن زیبایی(آماده همکاری در کارهای نظافتی در سالن)

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی