آگهی استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی

1398-09-13

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود.شرایط خوب با ارایه خدمات جانبی برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود.شرایط خوب با ارایه خدمات جانبی برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی